Bảo Mật Thông Tin

Bảo Mật Thông Tin

Để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối các tài khoản người truy cập website thì dưới đây là một số chính sách bảo mật thông tin của Tettailoc.com.

1. Mục đích thu thập thông tin trên Tettailoc.com

 • Tettailoc.com thu thập thông tin để thực hiện việc quản lý đăng tải thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 • Thực hiện việc quản lý lưu lượng người dùng truy cập trên Tettailoc.com.
 • Quản lý, đánh giá, đo lường các số liệu liên quan đến dữ liệu trên hệ thống.
 • Tiếp nhận thông tin, đề xuất, góp ý của các thành viên để cải thiện tốt nhất chất lượng nội dung

2. Thông tin thu thập

 • Đối với các người truy cập website dưới 14 tuổi, người giám hộ hợp pháp quyết định đăng ký thông tin cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
 • Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin. Tuy nhiên, Tettailoc.com sẽ không thể đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất

3. Cam kết bảo mật thông tin

 • Tettailoc.com sẵn sàng sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, tốt nhất để bảo vệ việc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu nội dung website cũng như hệ thống dữ liệu cá nhân
 • Tettailoc.com cam kết không công khai thông tin bảo mật tài khoản đến đơn vị khác khi không được sự cho phép của người dùng.
 • Các thành viên khi truy cập website tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu tài khoản để tránh bị đánh mất dữ liệu thông tin
 • Trong các trường hợp Tettailoc.com bắt buộc phải công khai thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu có dấu hiệu hoạt động phạm pháp hay ảnh hưởng đến các thành viên khác.

4. Các giải pháp bảo mật thông tin

Để bảo vệ thông tin tài khoản tuyệt đối cho người truy cập, Tettailoc.com đã áp dụng công nghệ khoa học máy tính. Bao gồm:

 • Bảo vệ cơ sở dữ liệu và máy chủ
 • Bảo vệ đường truyền
 • Bảo vệ trên ứng dụng

Thông tin liên hệ website tettailoc.com:

Xem thêm các bài viết chính sách của chúng tôi:

Top